Dobrodošli na stranice jednog od modernijih mlinova u Europi!

Asortiman proizvoda

Djelatnost s kojom se bavi Mlin Julia d.o.o. je proizvodnja brašna

Naš asortiman popunjavaju sljedeći proizvodi:

T-400 pšenična krupica

pakovanje od 1kg, 25kg i 50 kg

T-400 oštro brašno

pakovanje od 1 kg, 5 kg i 25 kg

T-550 pšenično bijelo brašno

pakovanje od 1 kg, 5 kg, 25 kg  i 50 kg

T-500

pakovanje od 1 kg, 5 kg i 25 kg

T-850 pšenično polubijelo brašno

pakovanje od 25 kg i 50 kg

T-1100 pšenično crno brašno

pakovanje od 50 kg

Krmno brašno

pakovanje od 30kg

 

Kontrola

Kvalitete proizvoda

Obavljanje stalnog nadzora nad kvalitetom proizvoda više

Proizvodnje

Neprestano kontroliranje procesa proizvodnje više